زندگی شغلی بهتر

کاربوم سرویس آنلاین خدمات جذب و استخدام است که با حرکت بر لبه تکنولوژی، راهکارهایی جامع و یکپارچه برای مسائل حوزه کاریابی و منابع انسانی ارائه می‌کند.

کارشناس فروش (B2B)

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی

مسئولیت‌ها

ایجاد روابط کاری سازنده و همکاری با سازمان ها شرکت ها جهت فروش خدمات پلتفرم کاربوم و حفظ مشتریان در طول زمان ملاقات و تماس با مشتریان سازمانی جهت مذاکره و معرفی خدمات و راهکارهای پلتفرم کاربوم جمع آوری اطلاعات در مورد بازار و تمام مشتریان سازمانی توسعه و نگهداری اطلاعات مشتری و پایگاه داده های مربوط به آن ها دریافت و پیگیری سفارش کامل مشتری، از مرحله ایجاد صورت حساب تا دریافت تایید نهایی پرداخت

الزامات

دانش آموخته های دانشگاه های معتبر در اولویت استخدام هستند.