زندگی شغلی بهتر

بازگشت

Product Designer

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
تمام وقت
کارشناس

مسئولیت‌ها

 • درک نیازهای کاربر، الزامات کسب و کار و امکانات فنی موجود و تبدیل آن به راهکارهای خلاقانه‌ی مبتنی بر محصول
 • تشخیص فرصت‌های بهبود محصولات
 • تعیین تمام مراحل تجربه کاربر و تعامل با کاربر
 • پیاده‌سازی تمام مراحل طراحی wireframe، user flow و  prototype
 • همکاری و تعامل مستمر با اعضای تیم در فاز طراحی در جهت ارائه طراحی بهینه
 • استفاده از داده‌های کمی و کیفی برای بهینه‌سازی ویژگی‌های محصول
 • نظارت بر محصولات مشابه و روندهای جهانی

الزامات

 • توانایی حل مسائل طراحی
 • تسلط بر مفاهیم طراحی تعاملی
 • توانایی گزارش‌دهی و تحلیل نتایج
 • درک عمیق از مفاهیم طراحی، typography و layout
 • مهارت‌های قوی طراحی بصری
 • توانایی تعیین شاخص‌های اندازه‌گیری اهداف و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده
 • تسلط و آشنایی با نرم‌افزارهای طراحی
 • آشنایی با hotjar، google analytics، tag manager و ...
 • تسلط بر زبان انگلیسی